Aktuāli

Skaidrojums par ūdens komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi Cēsu pilsētā.

Atsaucoties uz interneta vietnēs un sociālajos tīklos aktualizēto jautājumu par ūdens komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi īpašumos, paskaidrojam, ka Cēsu pilsētā spēkā esošo saistošo noteikumu Nr.13…

Aicinājums Agras iedzīvotājiem pievienoties izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

  Projekts “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/011), līgums Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”. Cēsu pilsētas SIA “Vinda” realizētā projekta “Cēsu ūdenssaimniecības…