Likumi, normatīvie akti

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
MK noteikumi Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā”
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija