mala.gif (12333 bytes)
Pakalpojumi
  • Kanalizācijas tīklu tīrīšanu ar hidrodinamisko mašīnu, iespējama ari sakņu izgriešana no kanalizācijas vadiem.

  • Ūdensvada tīklu skalošanu ar gaisa - ūdens metodi.

  • Pievienošanos ūdensvadam bez ūdens padeves atslēguma.

  • Dažādus specifiskus mērījumus (plūsmas mērTšana, noplūžu meklēšana, metāla vāku un cauruļvadu meklēšana).

  • Ūdensvadu, kanalizācijas vadu remontu un ierīkošanu.

  • Mehānismu nomu (asfalta zāģi, grunts blieti u. c.)

  • Konsultācijas par ūdens apgādi un kanalizāciju.