Pakalpojumi

  • Krājrezervuāru izvešana
  • Kanalizācijas cauruļvadu skalošana
  • Kanalizācijas tīklu televīzijas inspekcija
  • Ūdensvada noplūžu meklēšana
  • Ūdensvada tīklu skalošana ar ūdens-gaiss metodi
  • Kanalizācijas plūsmu mērīšana ar pārvietojamo plūsmas mērītāju
  • Hidrantu pārbaude, veicot spiedienu un plūsmas mērītāju pārbaudi