Pakalpojumu cenas

Avārijas brigādes pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
1. Avārijas brigādes izsaukums, apsekošana (bez avārijas novēršanas)
Izsaukums darba dienā no 8:00 līdz 18:00 gb. 1 9.92 2.08 12.00
Izsaukums izņemot darba dienu no 8:00 līdz 18:01 gb. 1 14.05 2.95 17.00
2. Avārijas brigādes darbs (kopā ar izsaukumu)
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 8:00 līdz 18:00 st. 1 23.14 4.86 28.00
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 18:00 līdz 8:00 un sestdienā, svētdienās, svētku dienās st. 1 33.06 6.94 40.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 6 m muca 3.5m3 1 16.53 3.47 20.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums 6-12 m muca 3.5m3 1 22.31 4.69 27.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums 6-12 m muca 5.0m3 1 22.31 4.69 27.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis muca 5.0m3 1 30.58 6.42 37.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis muca 3.5m3 1 24.79 5.21 30.00

Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas sistēmas, cauruļvadu, skataku skalošana ar hidrodinamisko automašīnu st. 1 99.17 20.83 120.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar hidrodinamisko mašīnu km. 1 1.00 0.21 1.21
Kanalizācijas sistēmas, cauruļvadu, skataku skalošana ar hidrodinamisko mašīnu līdz 30.min gab. 1 33.06 6.94 40.00

Kanalizācijas tīklu remonta un būvniecības pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas cauruļvaduvadu TV diagnostika m 1 0.80 0.17 0.97
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana 1 1 20.00 4.20 24.20
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar mobilo tehnisko darbnīcu km 1 0.31 0.07 0.38
Kanalizācijas pievadu remonts akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas pievienojuma vietas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas rekonstrukcija akts 1 saskaņā ar tāmi

Ūdensapgādes tīklu pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Maģistrālā ūdensvada atslēgums/pieslēgums gab. 1 37.19 7.81 45.00
Ūdensvada noplūžu meklēšana st. 1 33.76 7.09 40.85
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana st. 1 20.00 4.20 24.20
Ūdensvada pievadu remonts akts 1 saskaņā ar tāmi
Ūdensvada izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Ūdensvada rekonstrukcija akts 1 saskaņā ar tāmi
Ūdensvada mezgla montāža akts 1 saskaņā ar tāmi
Ūdens tvertnes uzpildīšana no hidranta gb 1 16.53 3.47 20.00
m3 1 0.85 0.18 1.03