Par uzņēmumu

Informācija par Sabiedrību

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir Cēsu pašvaldības kapitālsabiedrība ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas sniedz centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsu pilsētā un Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižā ciemā.

SIA “Vinda” ir noslēgts līgums ar Cēsu novada pašvaldību, paredzot Sabiedrībai ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laiks ir līdz 2025.gada 2.februārim.

SIA „Vinda” kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar reģistrācijas Nr.U10142, pakalpojumu sniegšanas administratīvā teritorija ir: Cēsu novadā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, Līvu ciemā, Drabešu pagastā un Amatas novadā.

Sabiedrības darbības virzieni ir:

  • Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde,
  • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.