Ūdens analīzes

Cēsu pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša  LR MK noteikumiem Nr. 235 ‘’Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība’’, tā tiek regulāri kontrolēta un ir nemainīgi atbilstoša prasībām.

Ūdens analīžu rezultāti 2018.gada novembrī.

testēšanas_pārskati-cēsis_2018_4_cet

Ūdens analīžu rezultāti 2018.gada augustā.

Testesanas_parskats_udens_17102018

Ūdens analīžu rezultāti 2018.gada maijā.

auctoritas_parskats_4066-18 auctoritas_parskats_4067-18 auctoritas_parskats_4065-18

Ūdens analīžu rezultāti 2018.gada februārī.

u_analizes_2018Febr