Aicinājums Agras iedzīvotājiem pievienoties izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

 

Projekts “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/011), līgums Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” realizētā projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/011) līguma Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros Drabešu pagasta Līvu ciema apdzīvotajā vietā Agra ir pabeigti kanalizācijas tīklu izbūves darbi. Izbūvējot sūknētavu un kanalizācijas tīklus pa mazajām ciemata ieliņām Agras iedzīvotājiem ir radīta iespēja atteikties no krājrezervuāriem un pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Amatas novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar SIA “Vinda” par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, savukārt iedzīvotāji par pakalpojumiem norēķināsies ar Amatas novada pašvaldību uz savstarpēji noslēgta līguma pamata.

Līguma izpildītājs ir SIA “Woltec”. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un Cēsu pilsētas SIA “Vinda” budžeta. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu noteikumi paredz tīklu izbūvi līdz īpašuma robežai, pievienojumu līdz mājai veic īpašnieks par saviem līdzekļiem. Tāpāt arī pastāv nosacījums, ka līgums ir pilnībā pabeigts, kad izbūvētajiem tīkliem ir pievienojušies visi apliecinājumu iesniegušie iedzīvotāji.

Pirmsprojekta stadijā Agras iedzīvotāji tika aicināti ierasties SIA “Vinda”, lai sniegtu informāciju par savu īpašumu un rakstiski apliecinātu gatavību pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Jāatzīmē, ka Agras iedzīvotāji ir bijuši ļoti atsaucīgi un atbildīgi, jo uz šo brīdi jaunizbūvētajiem tīkliem ir pievienojušies jau 51 īpašums.

Tāpēc tie Agras iedzīvotāji un īpašumu turētāji, kuri ir iesnieguši apliecinājumu pievienoties kanalizācijas tīkliem tiek aicināti ierasties SIA “Vinda” Cēsīs, Valmieras ielā 10, Tehniskajā daļā, lai izstrādātu projekta dokumentāciju pievada izbūvei un nākošgad, iestājoties būvdarbiem piemērotiem laika apstākļiem, izbūvētu pievienojumus.