Aicinājums iedzīvotājiem pārbaudīt ūdens kvalitāti akās.

Aicinājums iedzīvotājiem pārbaudīt ūdens kvalitāti akās.

Iedzīvotāji, kuri mājsaimniecībā izmanto ūdeni no piemājas akām ir novērojuši, ka saistībā ar ilgo sausā laika periodu akās ir ievērojami pazeminājies ūdens līmenis un pasliktinājusies ūdens kvalitāte. Mūsu uzņēmumā pēc palīdzības griezās Kronvalda ielas iedzīvotājs, kuram bija radušās pamatotas aizdomas  par ūdens kvalitātes  pasliktināšanos piemājas akā. Ūdens paraugs tika nogādāts laboratorijā un tas uzrādīja gan E coli, gan Koliforma  klātbūtni ūdenī. Šāda ūdens lietošana uzturā nopietni apdraud cilvēka veselību. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus, kuri mājsaimniecībā izmanto ūdeni no piemājas akām pārbaudīt dzeramā ūdens kvalitāti. To var veikt arī Cēsu pilsētas SIA “Vinda” laboratorijā (tālr.64125508).

(Foto uzņēmumā kreisajā paraugā ir redzama baktēriju augšana ūdens paraugā).