Aktuāli

Paziņojums par ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar ūdensvada pievada remontu Ķiršu ielā 26, ceturtdien, 31.oktobrī laikā no plkst.9.00 līdz 11.00 Ķiršu ielas posmā no Ķiršu/Vārnu ielas līdz Rīgas ielai būs…

Paziņojums par ūdens padeves pārtraukšanu Dzelzceļa ielā

Ceturtdien, 24.oktobrī laikā no plkst.9.00 līdz 15.00 notiks ūdensvada remonts Dzelzceļa ielā un tāpēc tiks pārtraukta ūdens padeve. Ūdensvada remontdarbi  iespējams, tiks pabeigti ātrāk. Pateicamies…

Pieredzē Liepājā

Ceturtdien četri uzņēmuma darbinieki apmeklēja kolēģu, SIA “Liepājas ūdens” rīkotu semināru par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” īstenošanu. Ieinteresēto bija daudz,…

Grozījumi iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (id.Nr.VINDA2019/03) Nolikumā.

Iepirkuma komisijas sēdes lēmums: Iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (id.Nr.VINDA2019/03) Nolikumā tiek dzēsts 6.1.6.punkts “Kandidāta parakstīta izziņa, kas apliecina Nolikuma 5.1.3.punktā noteikto prasību…

Izsludināts elektroenerģijas iepirkums

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” aicina elektroenerģijas piegādātājus iesniegt piedāvājumu elektroenerģijas piegādei Cēsu pilsētas SIA “Vinda”objektiem. Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 11.septembrim plkst.10.00. elektribas_piegades_nolikums_2019_aug

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 ” Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”star Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas SIA “Vinda”…

Vindas ūdens festivālā LAMPA

Šodien Cēsu pils parkā, kur divu dienu garumā norisināsies sarunu festivāls LAMPA, būs iespēja padzerties ūdeni no ūdens bāra, parunāties par dzeramo ūdeni  ar Latvijas…

Pabeigta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) realizācija.

Jūnijā veiksmīgi pabeigts 2018.gada 14.augustā noslēgtais būvdarbu līgums par kanalizācijas tīklu izbūvi un pārbūvi  Cēsu pilsētā.  Būvdarbus labā kvalitātē un līgumā paredzētajos termiņos veica pilnsabiedrība…

Sveiciens svētkos!

Veselības inspekcija pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti Cēsīs

Veselības inspekcija, papildus plānotajam un veiktajam ūdens monitoringam,  izlases kārtā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Cēsu pilsētas centralizētajā ūdensvada tīklā. Ūdens paraugos testējamo rādītāju…