Aktuāli

Turpinās saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanas darbi atdzelžotavas teritorijā Lenču ielā 27.

Atdzelžotavas teritorijā, Lenču ielā 27 nobeigumam tuvojas saules paneļu uzstādīšana, ko veic SIA AJ Power. Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve tiek veikta, pamatojoties uz Ministru…

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) paziņojums par ūdenssaimniecības tarifu pieaugumu.

  2022.gada 2.septembrī   No 1.oktobra Cēsīs, Agrā, Jāņmuižā, Krīvos un Rīdzenē pieaugs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “VINDA…

Apstiprināti jaunie ūdensapgādes pakalpojumu tarifi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)  ir apstiprinājusi jaunus Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā ar šī gada 1.oktobri. Tarifu…

Pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai karstā laikā.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” informē, ka pamatojoties uz ilgstoši karsto laiku, no trešdienas, 24.augusta līdz 1.septembrim dzeramā ūdens kvalitātes uzturēšanas nolūkā sagatavošanas procesā  ūdenim tiks…

Pabeigti pārbūves darbi dzeramā ūdens pazemes rezervuāros

Uzņēmums, ieguldot savus līdzekļus,  ir veiksmīgi realizējis dzeramā ūdens pazemes rezervuāra pārbūvi II pacēluma ūdens sūkņu stacijā Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs. 2021.gada pavasarī pazemes…

Paziņojums par tarifa projektu

Paziņojums par tarifa projektu Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, vienotais reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 2022. gada 8.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu…

Noslēgts līgums par saules paneļu elektrostacijas izbūvi Lenču ielā 27, Cēsīs

2022.gada 10.maijā uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par  par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/21/A/005 “Saules paneļu elektrostacijas 100 kW…

Atgādinājums Agras ciema iedzīvotājiem par līgumu pārslēgšanu

Paziņojums Agra, Drabešu pagasta, Cēsu novada iedzīvotājiem! Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” atgādina, ka jānoslēdz līgums par ūdens/kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu no 01.04.2022. Informācijas tālrunis 64122957 vai…