Apstiprināti jaunie ūdensapgādes pakalpojumu tarifi.

    Apstiprināti jaunie ūdensapgādes pakalpojumu tarifi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)  ir apstiprinājusi jaunus Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā ar šī gada 1.oktobri. Tarifu paaugstināšanas pamatojums ir ievērojami lielais elektroenerģijas cenu pieaugums. Elektroenerģijas izmaksas veido lielāko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu daļu, jo tā nepieciešama visos ūdensapgādes procesos- ūdens ieguvē no dziļurbumiem, ūdens sagatavošanā, novadīšanā līdz patērētājiem, notekūdeņu savākšanā, attīrīšanā un izvadīšanā. Jāatzīmē, ka tarifu paaugstināšanas laikā elektroenerģijas cena palielinājās 1,2 reizes.

Salīdzinot ar ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem, kas ir spēkā no 2020.gada 1.septembra, jaunais ūdensapgādes tarifs ir par 63 centiem kubikmetrā lielāks un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 32 centiem kubikmetrā lielāks.

Spēkā esošais  ūdensapgādes tarifs  (EUR/m3) Spēkā esošais kanalizācijas tarifs (EUR/m3) PVN (21%) Kopā
                                           1,15                   0,85        0,42      2,42
Ūdensapgādes tarifs no 01.10.2022. (EUR/m3) Kanalizācijas tarifs no 01.10.2022. (EUR/m3) PVN (21%) Kopā
1,78 1,17 0,62  3,57

 

 

Jaunais ūdensapgādes tarifs būs redzams novembra mēnesī saņemtajos rēķinos.

 

Pateicamies par sapratni un par laicīgi apmaksātajiem rēķiniem!