Atgādinājums Agras ciema iedzīvotājiem par līgumu pārslēgšanu

Atgādinājums Agras ciema iedzīvotājiem par līgumu pārslēgšanu

Paziņojums Agra, Drabešu pagasta, Cēsu novada iedzīvotājiem!

Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” atgādina, ka jānoslēdz līgums par ūdens/kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu no 01.04.2022. Informācijas tālrunis 64122957 vai 29268096.

Paldies klientiem, kuri līgumu ir noslēguši.