Atsāksies kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi

Atsāksies kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi

 

Aprīļa sākumā atsāksies kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) ietvaros. Ziemas periodā laikā no 2018.gada decembra līdz braucamās daļas sasaluma atkušanai tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi turpināsies Celtnieku, Ziemeļu, Lenču un Ceriņu ielās.  Līguma darbus plānots pabeigt 2019.gada jūnijā.

Līgums “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” tiek  realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/011) ietvaros. Darbu izpildītājs ir pilnsabiedrība “Apse- Juneka Montāža”, līguma būvuzraudzību veic SIA “Aqua-Brambis”.

V kārtas projekta ietvaros jau ir pabeigta kanalizācijas tīklu un sūknētavas izbūve Cēsu aglomerācijā ietilpstošajā Līvu ciema Agras teritorijā. Tagad savāktie notekūdeņi no Agras nonāk Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur tie tiek attīrīti atbilstoši normatīvu prasībām.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. Specifiskā  atbalsta mērķis Nr.5.3.1. ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.