Cēsu pilsētas SIA “Vinda” dāvana savai pilsētai Latvijas valsts simtgadē.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” dāvana savai pilsētai Latvijas valsts simtgadē.

Mums ir liels gandarījums par to, ka izdevās! Ideja par Cēsu pilsētas ģērboņa attēlojumu uz ūdenstorņa Uzvaras bulvārī  5 radās uzņēmuma direktoram un tālāk tas risinājās ļoti ātri, jo ūdenstorņa fasādes remonta darbi, kurus veic uzņēmējs SIA “Woltec” tuvojās nobeigumam un ģērboni  jau nevar tā vienkārši  ņemt un uzzīmēt. Pateicoties visu iesaistīto pušu atbalstam un tūlītējai rīcībai, izdevās saņemt Būvvaldes saskaņojumus un norādes par ģērboņa izskatu  (tam bija jābūt malnbaltam) un novietojumu (pret stadionu), uzņēmējiem sameklēt māksliniekus, uzzīmēt ģērboni un atklāt to tieši pirms Latvijas simtgades svinībām- 15.novembrī.

Mēs sakām lielu paldies SIA “Woltec” darbu vadītājām Ģirtam Bērziņam, māksliniekiem Vitai Vīksnai un Vilnim Kļaviņam un visiem fasādes remonta darbos darbos iesaistītajiem būvniekiem.

Priecīgus Latvijas valsts svētkus!