Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta (5.3.1.0/16/I/011)

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta (5.3.1.0/16/I/011)

2017.gada 6.aprīlī SIA “Vinda” noslēdza  līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) realizāciju ar mērķi nodrošināt centralizēto  kanalizācijas tīklu pieejamību Cēsu aglomerācijas robežās.

Projekta ietvaros bija paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus bijušā Amatas, tagad Cēsu  novada Drabešu pagasta  Agras ciema teritorijā, ar sūknētavas palīdzību nodrošinot  notekūdeņu novadīšanu uz Cēsu pilsētas attīrīšanas iekārtām, kā arī sūknētavas izbūvi un  kanalizācijas tīklu  izbūvi un pārbūvi 15 ielās Cēsīs.

 

Būvdarbi līgumu ietvaros tika pabeigti 2019.gada pavasarī, tālāk turpinājās darbs pie projekta iznākumu rādītāju  sasniegšanas – faktiski veiktajiem pieslēgumiem centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Projektā sasniedzamais rezultāts bija 309 deklarēto iedzīvotāju pievienošanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Izbūvējot tīklus, kanalizācijas cauruļvadi tika izbūvēti pa ielu līdz īpašuma robežai, tālāk mājas īpašniekam bija jāizbūvē izvads no savas mājas līdz ielas vadam, jāsakārto izpilddokumentācija un jānoslēdz līgums ar uzņēmumu par kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu. Vairākums iedzīvotāju, kuri pirms projekta īstenošanas bija aizpildījuši anketu ar apliecinājumu par pievienošanos kanalizācijas tīkliem to izdarīja jau projekta būvdarbu laikā, lielāks laiks pievienoties bija nepieciešams tajās adresēs, kur mainījušies māju īpašnieki.

 

Šobrīd projekta iznākuma rezultāts ir sasniegts un projekta gaitā izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir pievienojušies 318 iedzīvotāji (  Agrā – 174 iedzīvotāji, dzīvojoši 75 adresēs un Cēsīs – 144 iedzīvotāji, dzīvojoši 29 adresēs).

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 1,04 miljoni euro, projektu 70,19% (591 000 EUR) apmērā  no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienība un 29,81% ir Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ieguldījums