Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs

Projekta numurs: 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002
Realizācija:29.12.2023.-29.12.2025.
Kopējās izmaksas:
Finansējums:Attiecināmās izmaksas:
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 88 343.80 EUR
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” finansējums – 15 590.08 EUR

Neattiecināmās izmaksas:
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” finansējums – 21 826.11 EUR

Ieguvumi:
Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ūdenssaimniecībā, uzstādot saules paneļu elektrostaciju 100kW Cēsu pilsētas atdzelžotavas teritorijā, kur visa saražotā elektroenerģija tiks izmantota pašpatēriņam- atdzelžotavas iekārtu darbināšanai.