Grozījumi iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (id.Nr.VINDA2019/03) Nolikumā.

Iepirkuma komisijas sēdes lēmums:

Iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (id.Nr.VINDA2019/03) Nolikumā tiek dzēsts 6.1.6.punktsKandidāta parakstīta izziņa, kas apliecina Nolikuma 5.1.3.punktā noteikto prasību izpildi. Šajā izziņā jānorāda (jābūt norādītiem) elektroenerģijas lietotāju, ar kuriem noslēgti minētie elektroenerģijas tirdzniecības līgumi, nosaukumi, to juridiskās adreses, piegādātās (pārdotās) elektroenerģijas apjoms gadā”.