Ieteikumi ūdens lietošanas atsākšanai pēc dīkstāves

Ieteikumi ūdens lietošanas atsākšanai pēc dīkstāves

Ieteikumi ēku apsaimniekotājiem un katram ūdens lietotājam –

centralizēto dzeramā ūdens apgādes sistēmu lietošanas atsākšana pēc dīkstāves

 

 

Ierobežojumi, kuri tika noteikti, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izplatību Latvijā ar 2020.gada 13.martu, var ietekmēt arī dzeramā ūdens kvalitāti ēku iekšējos ūdens tīklos. Ēkās atrodošos iestāžu slēgšana vai to daļēja darba pārtraukšana krasi samazina ūdens patēriņu. Zemā patēriņa dēļ ūdens sastāvas (stagnē) līdz ar to var tikt ietekmēta ūdens kvalitāte, kas visbiežāk var tikt saistīta ar pasliktinātu ūdens garšu, smaržu vai krāsu.

 

Pakāpeniski mazinot noteiktos ierobežojumus un iestādēm, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem atsākot darbu pēc dīkstāves, ūdens patērētājiem ir jāievēro vairāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka dzeramais jeb aukstais ūdens ir drošs lietošanai:

 

  • pirms ūdens lietošanas uzturā ir jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina – notecināšanu sākt ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz vistālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots;

 

  • ūdens jānotecina, līdz tas ir dzidrs un vēss.

–   ja ūdensapgādes sistēmā ir uzstādīti jebkādi papildu filtri vai iekārtas ūdens mīkstināšanai, tās ir jāpārbauda un ieteicami jāveic to tīrīšana un skalošana, ​​lai nodrošinātu to pareizu darbību;

 

–   ja ūdeni piegādā no ēkā esošām uzkrājošām tvertnēm, tās nepieciešams iztukšot un piepildīt ar “svaigu” ūdeni no ienākošās padeves;

 

–   sarežģītām ūdensapgādes sistēmām jāpārbauda ūdens spiediens dažādās sistēmas vietās, un to veic kompetents speciālists!

 

Tomēr veselībai lielāko risku var radīt leģionellu baktēriju savairošanās stagnējošā ūdenī un ar tām saistītā legionelloze jeb Leģionāru slimība, ieelpojot inficēta ūdens aerosolu! Leģionellu baktēriju savairošanās lielākoties ir saistītas karstā ūdens sistēmām, līdz ar to atsākot to ekspluatāciju, nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus.

 

 

 

Karstā ūdens sistēmās ir jāveic analogi pasākumi, kā aukstā ūdensapgādes sistēmās, kā arī jāveic papildu pasākumi, lai novērstu risku inficēties ar legionellozi:

–   pēc dīkstāves ilgi nelietotu izlietnes krānu un dušas uzgaļu iekšējās virsmas jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus;-   pirms karstā ūdens lietošanas dušā vai vannā tas ir jānotecina, līdz tas sasniedz vismaz 55°C;gan aukstā, gan karstā ūdens sistēmas skalošana jāveic tā, lai samazinātos aerosola veidošanās, piemēram, jānoņem dušas galva pirms skalošanas, lai novērstu leģionellu baktēriju pārnešanas risku. Veicot skalošanu, ieteicams lietot individuālos aizsarglīdzekļus – sejas maskas, kas samazinās ūdens aerosola ieelpošanas iespējas;-   karstā ūdens temperatūrai ūdens izdales vietā jābūt ne zemākai par 55°C, ieteicams dezinfekcijas nolūkos to īslaicīgi paaugstināt līdz 70°C, ja tas ir iespējams-   ja tiek izmantotas lokālas ūdens sildīšanas iekārtas, piemēram, boileri, tajās ir nepieciešams veikt “dezinfekcijas” pasākumus, uzkarsējot tajos esošo ūdeni līdz maksimālajai temperatūrai, ieteicam virs 70°C, ja tas ir iespējams.

.

 

Jāatceras, ka nevar inficēties ar leģionellām, dzerot ūdeni vai tajā peldoties un mazgājoties vannā! Lai radītu slimības simptomus, baktērijām ir jānokļūst cilvēka plaušās – ieelpojot ar baktērijām piesārņotas ūdens daļiņas (aerosolu), kas rodas, lietojot dušu, virpuļvannu vai no gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām, kā arī aizrijoties ar ūdeni un tādā veidā tam, nokļūstot plaušās.

 

Detalizēta informācija par nosacījumiem, kas jāievēro legionellozes slimības profilaksei, dota Veselības inspekcijas tīmekļvietnē adresē http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/dzerama/legionellozes-profilakses-pasakumi

 

 

Veselības inspekcija

 

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija