Igaunijas kolēģu viesošanās uzņēmumā

Igaunijas kolēģu viesošanās uzņēmumā

Šodien mūsu uzņēmumā viesojās Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu grupa, kuri  trīs dienu ilgā braucienā apmeklē Ziemeļlatvijas ūdensapgādes uzņēmumus Valmierā, Smiltenē, Cēsīs, Siguldā un Limbažos. Grupas sastāvā ir 25 Igaunijas ūdensapagādes uzņēmumu darbinieki gan no Tallinas un Tartu, gan no mazo pašvaldību uzņēmumiem. Vizītes laikā viesiem parādījām mūsu objektus- aku lauku, ūdenstorni, Cīrulīšu sūknētavu, Krasta ielas kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lai arī ūdenssaimniecības iekārtas un objekti visur ir diezgan līdzīgi, tomēr šādos pieredzes apmaiņas braucienos allaž var uzzināt arī ko jaunu, rast kādu jaunu ideju  vai arī celt pašapziņu par savā iestādē paveikto. Viesi bija ļoti ieinteresēti un uzdeva daudz jautājumu, jo grupu veidoja cilvēki – praktiķi. Igauņu ciemiņiem ļoti patika Cēsīs un dzirdējām daudz atzinīgu vārdu par mūsu pilsētu- cik tā ir zaļa, sakopta, senatnīga, ar savu šarmu. Pusdienas viesi ieturēja cēsinieku iecienītajā Jāņogā un arī šeit tika izteikti komplimenti un solījumi noteikti atgriezties Cēsīs!