Jaunie ūdensapgādes tarifi – novembra rēķinos.

Jaunie ūdensapgādes tarifi – novembra rēķinos.

Atgādinām saviem klientiem, ka ar šī gada 1.oktobri ir stājušies spēkā paaugstināti ūdensapgādes tarifi. Tarifu paaugstināšanas pamatojums ir ievērojami lielais elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums. Elektroenerģijas izmaksas veido lielāko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu daļu, jo tā nepieciešama visos ūdensapgādes procesos- ūdens ieguvē no dziļurbumiem, ūdens sagatavošanā, novadīšanā līdz patērētājiem, notekūdeņu savākšanā, attīrīšanā un izvadīšanā.

Salīdzinot ar ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem, kas ir spēkā no 2020.gada 1.septembra, jaunais ūdensapgādes tarifs ir par 63 centiem kubikmetrā lielāks un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 32 centiem kubikmetrā lielāks.

Spēkā esošais

Ūdensapgādes tarifs  (EUR/m3)

Spēkā esošais kanalizācijas tarifs (EUR/m3) PVN (21%) Kopā
 

1,15

 

 

0,85

 

0,42

 

2,42

Ūdensapgādes tarifs no 01.10.2022. (EUR/m3) Kanalizācijas tarifs no 01.10.2022. (EUR/m3) PVN (21%) Kopā
 

1,78

 

 

1,17

 

 

0,62

 

3,57

 

Jaunais ūdensapgādes tarifs būs redzams novembra mēnesī saņemtajos rēķinos.