Jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.54 “Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” 

2020.gada 1.septembrī stāsies spēkā šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas saistīti ar uzņēmuma darbaspēka, nolietojuma, energoresursu un citu izmaksu pieaugumu kopš 2008.gada.

 

Pakalpojumu sniegšanas teritorija Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu novadā, Agras ciems Amatas novadā 1.15 0.85 0.42 2.42