Likumi, normatīvie akti

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
MK noteikumi Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā”
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
MK noteikumi Nr.384 (27.06.2017.) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"
Pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos,