Norēķini par pakalpojumiem

Klientiem ir iespēja izvēlēties, kā tiks uzskaitīts pakalpojumu apjoms:

 • pēc faktiskā ūdens uzskaites mērītāja rādītājiem,
 • pēc izlīdzinātā maksājuma metodes – klientam katru mēnesi tiek uzskaitīts pakalpojumu apjoms, ņemot vērā iepriekšējo 12 mēnešu patēriņu. Ne retāk kā vienu reizi gadā, SIA “Vinda” inspektors veic kontrolnolasījumus, pēc kuriem tiek veikti pārrēķini par faktisko patēriņu.
 • Faktiskie ūdens uzskaites mērītāja rādījumi Cēsu, Jāņmuižas, Krīvu un Rīdzenes klientiem jāpaziņo:                                                               no aprēķina mēneša 20.datuma līdz nākamā mēneša 1.datumam.

Ūdens uzskaites mērītāja rādījumus iespējams paziņot:

 • nododot rādījumu Bill.me platformā;
 • piezvanot pa tālruni 64122957;
 • e-pastā, nosūtot rādījumus uz e-pasta adresi: klientiem@vinda.lv;
 • klātienē klientu apkalpošanas daļā Valmieras ielā 10, Cēsīs.
 •  Atbilstoši iepriekšminētajam – ja klients vēlas saņemt rēķinu elektroniski, tad reģistrācija Bill.me platformā ir obligāta. 

Klients var izvēlēties sev ērtāko rēķina apmaksas veidu:

 1. Bill.me platforma, apmaksājot rēķinu manuāli vai izvēloties automātisko rēķinu apmaksu -tiek piemērota apkalpošanas maksa 2% apmērā no rēķina summas;
 2. Internetbankā, veicot pārskaitījumu uz kādu no rēķinā norādītajiem bankas kontiem – tiek piemērota komisija saskaņā ar konkrētās bankas cenrādi:
 • AS “SEB Banka”, kods UNLALV 2X, konta nr.LV67UNLA0004000508810
 • AS “Luminor Bank”, kods RIKOLV2X, konta nr.LV29RIKO0002010840914
 • AS “Swedbank”, kods HABALV22, konta nr.LV63HABA0001408048762
 • AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konta Nr.LV79PARX0006527470011

3. Veikalu tīkla “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa EUR 0.50)