Norēķini par pakalpojumiem

Klientiem ir iespēja izvēlēties, kā tiks uzskaitīts pakalpojumu apjoms:

 • pēc faktiskā ūdens uzskaites mērītāja rādītājiem vai
 • pēc izlīdzinātā maksājuma metodes – klientam katru mēnesi tiek uzskaitīts pakalpojumu apjoms, ņemot vērā iepriekšējo 12 mēnešu patēriņu. Ne retāk kā vienu reizi gadā, SIA “Vinda” inspektors veic kontrolnolasījumus, pēc kuriem tiek veikti pārrēķini par faktisko patēriņu.

Faktiskie ūdens uzskaites mērītāja rādījumi klientiem jāpaziņo datumā, par kuru vienojas slēdzot līgumu:

 • Cēsīs privātmājas – 18. – 20. datumā,
            juridiskās personas – 25. – 27. datumā
 • Jāņmuižā – 21. – 23. datumā
 • Krīvos un Rīdzenē – 25. – 27. datumā

Ūdens uzskaites mērītāja rādījumus iespējams paziņot:

 • piezvanot pa tālruni 64122957
 • e-pastā
 • klātienē klientu apkalpošanas daļā Valmieras ielā 10, Cēsīs.

Par saņemtajiem rēķiniem klienti var norēķināties:

 • AS “SEB Banka”, kods UNLALV 2X, konta nr.LV67UNLA0004000508810
 • AS “Luminor Bank”, kods RIKOLV2X, konta nr.LV29RIKO0002010840914
 • AS “Swedbank”, kods HABALV22, konta nr.LV63HABA0001408048762
 • AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konta Nr.LV79PARX0006527470011

Norēķinu punktos (bez komisijas maksas par darījumu):

 • Citadeles bankā: Raunas ielā 13, Cēsīs
 • Veikalā “Mego”: Lapsu ielā 23, Cēsīs