Tarifi

2023.gada 9.februāra sēdē Regulators atzina Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” noteikto (Latvijas Vēstnesis 2023.gada 19.Nr.) tarifu:

2023.gada 1.maijā stājušies spēkā šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

Pakalpojumu sniegšanas teritorija Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu pagastā, Agras ciems Cēsu novadā 1.31 0.94 0.47 2.72