Tarifi

 

Pakalpojumu sniegšanas teritorija Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsu pilsēta, Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu pagastā, Agras ciems Cēsu novadā

(tarifi spēkā no 2023.gada 1.maija)

1.31 0.94 0.47 2.72
Priekuļu apvienības pārvaldes administratīvā teritorija 

(tarifi spēkā no 2024.gada 1.februāra)

1.40 1.60 0.63 3.63
Līgatnes apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā

(tarifi spēkā no 2023.gada 10.decembra)

1.40 2.18 0.75 4.33