Tarifi

Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsis 0.85 0.85 0.36 2.06
Jāņmuiža,
Priekuļu pagasts
0.71 0.71 0.30 1.72
Krīvi un Rīdzene, Vaives pagasts 0.80 1.02 0.38 2.20

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.54 “Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” 

2020.gada 1.septembrī stāsies spēkā šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 

Pakalpojumu sniegšanas teritorija Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu novadā, Agras ciems Amatas novadā 1.15 0.85 0.42 2.42