Tarifi

Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsis 0.85 0.85 0.36 2.06
Jāņmuiža,
Priekuļu pagasts
0.71 0.71 0.30 1.72
Krīvi un Rīdzene, Vaives pagasts 0.80 1.02 0.38 2.20