Tarifi

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.54 “Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” 

2020.gada 1.septembrī stājušies spēkā šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

Pakalpojumu sniegšanas teritorija Ūdens (m3) Kanalizācija (m3) PVN 21% Kopā  (EUR/m3)
Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu pagastā, Agras ciems Cēsu novadā 1.15 0.85 0.42 2.42
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)  ar 25.08.2022. padomes lēmumu Nr.129 (prot.Nr.33, 3.p.) ir apstiprinājusi jaunus Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā ar 2022.gada 1.oktobri. 
Cēsu novads, Jāņmuižas ciems Priekuļu pagastā, Agras ciems Cēsu novadā  1.78 1.17  0.62   3.57