Veidlapas

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai
Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ŪKT remontam un citu komunikāciju izbūvei.
Iesniegums fiziskām personām par līguma noslēgšanu
Iesniegums juridiskām personām par līguma noslēgšanu
Iesniegums par pakalpojumu pārtraukšanu vai atjaunošanu
Iesniegums par hidrodinamiskās mašīnas izmantošanu un TV inspekciju
Iesniegums par pakalpojumu
Iesniegums par ūdens padeves pārtraukšanu/atjaunošanu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums
Iesniegums atzinuma saņemšanai par objekta nodošanu ekspluatācijā
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums