Kontakti

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”

Reģ. Nr. 49503000754
Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64123526
E-pasts: info@vinda.lv

Diennakts telefons: +371 64123893

 

Rekvizīti:

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”
Reģ. Nr. 49503000754
AS “SEB Banka”, kods UNLALV 2X,
Konta nr. LV67UNLA0004000508810
AS “Luminor Bank”, kods RIKOLV2X,
Konta nr. LV29RIKO0002010840914
AS “Swedbank”, kods HABALV22,
Konta nr. LV63HABA0001408048762
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,
Konta nr. LV79PARX0006527470011

Darba laiks:

Pirmdienās: 8.00-12.00;  13.00-17.00
Otrdienās: 
8.00-12.00;  13.00-17.00
Trešdienās: 8.00-18.00
Ceturtdienās:
08.00-12.00;  13.00-17.00
Piektdienās: 08.00-12.00;  13.00-15.00

Lietvede + 317 64123526

Klientu apkalpošanas daļa

Pieņemšanas laiki, iepriekš piesakoties apmeklējumam klātienē,
Pirmdienās:  9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās:  9.00 – 18.00
Piektdienās:  9.00 – 13.00

Tālr.  +371 64122957

Komercuzskaites mērītāju kontrole un plombēšana
+371  64107375 , +371 26412225

Tehniskā daļa

Pieņemšanas laiki, iepriekš piesakoties apmeklējumam klātienē,
Pirmdienās:
  9.00 – 12.00
Trešdienās:  12.00 – 18.00

Tālr. +371 64124463

Tīklu apkalpošanas iecirknis
+371  64107375, +371 26444057

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
+371  64125021

Laboratorija NAI
+ 371 64125508