Laiks pievienoties! Atkārtots aicinājums aizpildīt decentralizētās kanalizācijas apliecinājuma formu un adreses Cēsīs, kur ir iespējams pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  

Laiks pievienoties!

“Cēsu pilsētas SIA “Vinda” atkārtoti aicina visus māju īpašniekus, kuriem ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (notekūdeņu krājtvertne, septiķis vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), aizpildīt  decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, kas atrodams uzņēmuma interneta vietnē www.vinda.lv/klientiem/veidlapas un atsūtīt to uz e-pasta adresi: info@vinda.lv, atsūtīt pa pastu vai iemest pastkastītē pie SIA “Vinda” administrācijas ēkas Valmieras ielā 10, Cēsīs.

MK noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu un Cēsu pilsētas Saistošie noteikumi paredz, ka līdz 2021.gada 31.decembrim visām mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgušās centralizētajai kanalizācijai, jābūt izbūvētām hermētiskām notekūdeņu krājtvertnēm, septiķiem vai bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Un tiem jābūt reģistrētiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, kuru uztur SIA “Vinda”.

Sākot ar 2022.gadu paredzēts stingri uzraudzīt, lai krājtvertnes būtu hermētiskas un tiktu izvestas regulāri, tas ir, atbilstoši patērētajam ūdenim. Ja mājsaimniecība patērē 5m3 ūdens mēnesī, krājtvertne ar tilpumu 5m3 arī jāizved reizi mēnesī. Krājtvertņu izvešana uzņēmumā tiek reģistrēta un ir zināms, ka liela daļa mājīpašnieku tos izved 1-2 reizes gadā, tātad rezervuāri nav hermētiski. Krājtvertnes pārbūve un tā regulāra, ūdens patēriņam atbilstoša tukšošana ilgtermiņā izmaksu ziņā būs daudz neizdevīgāka nekā izvada izbūve no savas mājas līdz ielas kanalizācijas cauruļvadam. Kā redzams Vindas cenrādī, vienas 5m3 mucas sadzīves kanalizācijas izvešana šobrīd maksā 37 EUR, citās pilsētās tā jau ir divreiz lielāka.

Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ietvaros Vinda ir izbūvējusi 27 km pašteces kanalizācijas tīklus un 6,3 km spiedvadus. Esam apkopojuši un publicējam sarakstu ar adresēm, kurā ir iespējams pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Kā notiek pievienošanās kanalizācijas tīkliem:

  • mājas īpašnieks vai pilnvarota persona pieprasa tehniskos noteikumus (vinda/veidlapas) kanalizācijas izbūvei;
  • Vindas tehniskā daļa izstrādā tehniskos noteikumus un uzzīmē situācijas plānu;
  • īpašnieks izvēlas būvfirmu un vienojas par darbu izpildi;
  • tiek saņemta rakšanas darbu atļauja Cēsu novada pašvaldības komunālajā daļā;
  • tiek veikta izvada izbūve;
  • topogrāfs veic izpildmērījumu;
  • īpašnieks Vindā iesniedz izpildmērījumu un iesniegumu par līguma noslēgšanu/papildināšanu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu;
  • tiek noslēgts/papildināts (ja ir līgums pat ūdeni) līgums par kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.

 

Adreses Cēsīs, kur ir iespēja pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

 

Iela mājas Nr.
A.Kronvalda 19, 24
Amatas 6, 17
Amatnieku 9
Apšu 4
Ausekļa 19, 24c
Avotu 7, 14
Ābolu 12
Beverīnas 4, 8
Bērzaines 22, 23, 28a, 28b, 31
Birzes 33
Bišu 1, 3
Briežu 6a, 8, 8/2, 17, 19
Celtnieku 20, 28
Ceriņu 33
Cīrulīšu 5, 8, 23, 66
Dzelzceļa 6, 10, 10a, 22
Dzintara 26, 36
E.Treimaņa-Zvārguļa 9
E.Veidenbauma 15
Egļu 3a
Ezera 22, 30, 40
Gaujas 24, 31, 33, 48, 55a, 65, 66/1, 69, 82
Glūdas 24, 26, 28
Gravas 2
J.Poruka 28, 38, 47
Jāņa 11, 12, 14
Kaļķu 3
Kovārņu 28
Ķiršu 18, 24, 29, 34b, 41
L.Kalēju 5
L.Paegles 3
Lauku 5, 23
Lāču 15
Lenču 19a
Liepu 6, 8
Līgatnes 19, 24, 24a, 26, 26a, 26c, 30, 55, 62, 65
M.Bērzaines 8
M.Zīļu 4
Mednieku 5
Meldru 4
Muižas 3
Noliktavas 1
Noras 13
Oktobra 18
Palasta 22
Palejas 1a, 1b
Pāvila 5, 43
Pētera 2, 10
Piebalgas 14, 29, 31, 33, 54, 54a,  77
Pļavas 3, 13a
Priekuļu 14a
Puķu 5, 6, 7, 16, 17, 20, 22, 23
Putnu 2
R.Blaumaņa bulvāris 7, 13, 25
Raiskuma 10
Rīgas 67, 72
Rūpniecības 10, 21
Saules 9, 13
Saulrītu 13a
Šķūņu 3, 3a
Tālavas 3
Upeņu 7, 9
Vaives 8, 12, 13, 19, 21a, 22, 24, 26, 27, 32
Vārnu 4
Vāveres 6, 11, 15, 18
Viestura 4, 11
Zaķu 6, 10, 11,17, 23
Zemeņu 1, 8, 10, 15
Ziemeļu 1a, 1/2, 2, 5/2, 7, 9
Zirņu 7
Zvaigžņu 4
Zvirbuļu 6, 14