Lūgums māju īpašniekiem un namu apsaimniekotājiem

Lūgums māju īpašniekiem un namu apsaimniekotājiem

Iestājoties aukstākām laikam lūdzam māju īpašniekus un namu apsaimniekotājus apsekot savus īpašumos esošos  ūdensvada pievadus un  nodrošināt tos pret aizsalšanu.