Noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu.

Noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu.

Lai realizētu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana”  1.2.1.3.i investīcijā “Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” apstiprinātos divus projektus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu administratīvajā un caurlaides ēkās un darbnīcu-garāžas ēkā, tika izsludināts atklāts konkurss platformā www.eis.gov.lv. No iesniegtajiem deviņiem piedāvājumiem Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “EKERS”.

Būvdarbu līguma “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās un darbnīcu-garāžas ēkā” izpildītāji:

Būvuzņēmējs – SIA “EKERS” (reģistrācijas Nr.44103001903)

Būvuzraudzība – SIA “NORD INDUSTRY” (reģistrācijas Nr.4413084712)

Autoruzraudzība – SIA “BALTS UN MELNS” (reģistrācijas Nr.40003659614).

Būvdarbu līguma darbos iekļauti projektā Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs” un projektā Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu  ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs” paredzētie energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

Būvdarbu izpilde tiks uzsākta marta mēnesī. Līguma izpildes laiks ir 6 mēneši.