Noslēgti divi līgumi Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas ietvaros.

Noslēgti divi līgumi Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas ietvaros.

 

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” paraksta būvdarbu un būvuzraudzības līgumu.

2018.gada 14.augustā Cēsu pilsētas SIA “Vinda” Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (nr.5.3.1.0/16/I/011) ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā”. Darbu izpildītāji – personu apvienība “Apse-Juneka Montāža”, līguma cena ir 407 703.03 EUR bez PVN. Līguma ietvaros tiks veikta kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve un vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Cēsu pilsētā. Līgumu plānots pabeigt 5 mēnešu laikā.

Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Aqua-Brambis”, līguma cena ir 11 800.00 EUR bez PVN. Līgums noslēgts 2018.gada 7.augustā.