Pabeigta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) realizācija.

Pabeigta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) realizācija.

Jūnijā veiksmīgi pabeigts 2018.gada 14.augustā noslēgtais būvdarbu līgums par kanalizācijas tīklu izbūvi un pārbūvi  Cēsu pilsētā.  Būvdarbus labā kvalitātē un līgumā paredzētajos termiņos veica pilnsabiedrība “Apse – Juneka Montāža”.

Mēs sakām paldies par labi paveikto darbu un nevainojamo sadarbību  SIA “Apse” valdes loceklim Gintam Ezeriņam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam Reinholdam Slišānam, Inženierim – būvuzraugam Jānim Timšānam no SIA “Aqua_Brambis” un būvuzraugam Antonam Jastržemskim.

Līguma ietvaros tika izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija  Kaļķu ielā, veikta kanalizācijas tīklu pārbūve Celtnieku, Lenču un Ata Kronvalda ielu posmos,  izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli Celtnieku, Ziemeļu, Mazās Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazās Katrīnas, Ata Kronvalda, Caunas, Lāču, Kaļķu un Rūpniecības ielās.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. Projekta rezultātā vismaz 309 Cēsu pilsētas un Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciema apdzīvotās vietas Agra deklarētajiem iedzīvotājiem  ir radīta iespēja pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Projekta ietvaros tika realizēti 2 būvdarbu līgumi: “ Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” un  “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”, kas ietvēra kanalizācijas tīklu izbūvi bijušā dārzkopības kooperatīva/ciemata Agra teritorijā.

Atsevišķi līgumi tika noslēgti par būvprojektu izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 1,04 miljoni euro, projektu 70,19% apmērā  no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienība Kohēzijas fonda ietvaros.