Pakalpojumi

Kanalizācijas cauruļvadu skalošana                                    

       

 

Kanalizācijas tīklu televīzijas inspekcija                        

 

Ūdensvada noplūžu meklēšana                                         

 

Ūdensvada tīklu skalošana ar ūdens-gaiss metodi    

 

 

   Kanalizācijas plūsmu mērīšana ar pārvietojamo plūsmas mērītāju      

 

Hidrantu pārbaude, veicot spiedienu un plūsmas mērītāju pārbaudi               

 

Krājrezervuāru izvešana