Pakalpojumu cenas

Pakalpojumu  cenas ir spēkā no 2019.gada 1.februāra.

Pakalpojums nosaukums Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
1. Avārijas brigādes izsaukums, apsekošana (bez avārijas novēršanas)
Izsaukums darba dienā no 08:00 līdz 18:00 gb. 1 14.05 2.95 17.00
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 18.00 līdz 08.00 un sestdienā, svētdienā, svētku dienās gb. 1 24.79 5.21 30.00
2. Avārijas brigādes darbs (kopā ar izsaukumu)
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 08:00 līdz 18:00 st. 1 29.75 6.25 36.00
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 18:00 līdz 08:00 un sestdienā, svētdienās, svētku dienās st. 1 44.63 9.37 54.00
3. Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru izvešana
Mucas tilpums 3.5 m³
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 6 m muca 3.5 m³ 1 22.31 4.69 27.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums 6-12 m muca 3.5 m³ 1 28.10 5.90 34.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis/caurules garums līdz 6 m muca 3.5 m³ 1 30.58 6.42 37.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis/caurules garums 6 m – 12 m muca 3.5 m³ 1 36.36 7.64 44.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar kravas automašīnu -cisternu muca 3.5 m³
km 1 0.83 0.17 1.00
Mucas tilpums 5.0 m³
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 12 m muca 5.0 m³ 1 30.58 6.42 37.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis/caurules garums līdz 12 m muca 5.0 m³ 1 39.67 8.33 48.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar kravas automašīnu -cisternu 5.0 m³ km 1 1.00 0.21 1.21
Mucas tilpums 10.0 m³
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 12 m muca 10.0 m³ 1 61.16 12.84 74.00
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas atsūkšana, izvešana teritorijā Agra, Līvi, Priekuļi, Dukuri, Ērgļu klintis/caurules garums līdz 12 m muca 10.0 m³ 1 79.34 16.66 96.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar kravas automašīnu -cisternu 10.0 m³ muca 10.0 m³ 1 1.00 0.21 1.21

4. Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas sistēmas, cauruļvadu, skataku skalošana ar hidrodinamisko automašīnu. Minimālais pakalpojuma laiks – 30 minūtes. st. 1 99.17 20.83 120.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar hidrodinamisko mašīnu km. 1 1.00 0.21 1.21

5. Kanalizācijas cauruļvadu TV diagnostika

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas cauruļvadu TV diagnostika m 1 1.00 0.21 1.21
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana st 1 20.00 4.20 24.20
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar mobilo tehnisko darbnīcu km 1 0.36 0.08 0.44

 

6. Kanalizācijas tīklu remonts, būvniecība un citi darbi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas pievadu remonts akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas pievienojuma vietas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas rekonstrukcija akts 1 saskaņā ar tāmi

7. Ūdensapgādes tīklu remonts, būvniecība un citi darbi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Maģistrālā ūdensvada atslēgums/pieslēgums gab. 1 37.19 7.81 45.00
Ūdensvada pievadu remonts akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada izbūve akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada rekonstrukcija akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada mezgla montāža akts saskaņā ar tāmi
Ūdens tvertnes uzpildīšana no hidranta gb 1 16.53 3.47 20.00
m3 1 0.85 0.18 1.03
8. Hidrantu pārbaude
Hidranta pārbaude gab. 1 20.00 4.20 24.20
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar vieglo autotransportu km 1 0.36 0.08 0.44
 

9. Ūdensvada noplūžu meklēšana

Ūdensvada noplūžu meklēšana st 1 37.19 7.81 45.00
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana st 1 20.00 4.20 24.20
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar mobilo tehnisko darbnīcu km 1 0.36 0.08 0.44