Pakalpojumu cenas

Pakalpojumu cenas, kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.jūnija:

Pakalpojums nosaukums Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
1. Avārijas brigādes izsaukums, apsekošana (bez avārijas novēršanas)
Izsaukums darba dienā no 08:00 līdz 17:00 gab. 1 22.31 4.69 27.00
Avārijas brigādes izsaukums darba dienā no 17.00 līdz 08.00 un sestdienā, svētdienā, svētku dienās gab. 1 33.47 7.03 40.50
2. Avārijas brigādes darbs (avārijas novēršana papildus avārijas brigādes izsaukumam)
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 08:00 līdz 17:00 st. 1 28.10 5.90 34.00
Avārijas brigādes darbs darba dienā no 17:00 līdz 08:00 un sestdienā, svētdienās, svētku dienās st. 1 42.15 8.85 51.00
3. Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru izvešana
Ar automašīnu IVECO Daily (vakuuma cisternas tilpums 3 m³)
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 6 m gab. 1 33.06 6.94 40.00
Papildus caurules izmantošana 6 m gab. 1 7.27 1.53 8.80
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar automašīnu IVECO Daily km 1 1.05 0.22 1.27
Ar automašīnu SCANIA P230 (vakuuma cisternas tilpums 5 m³)
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 12 m gab. 1 44.63 9.37 54.00
Papildus caurules izmantošana 6 m gab. 1 7.27 1.53 8.80
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar automašīnu SCANIA P230 km 1 1.20 0.25 1.45
Ar automašīnu SCANIA P320 (vakuuma cisternas tilpums 10 m³)
Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana/ caurules garums līdz 12 m gab. 1 74.38 15.62 90.00
Papildus caurules izmantošana 6 m gab. 1 7.27 1.53 8.80
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar automašīnu SCANIA P320 km 1 1.50 0.32 1.82

4. Hidrodinamiskās automašīnas SCANIA P320 pakalpojumi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas sistēmas, cauruļvadu, skataku skalošana ar hidrodinamisko automašīnu. Minimālais pakalpojuma laiks – 30 minūtes. st. 1 115.70 24.30 140.00
Pakalpojumi darba dienā no 17.00 līdz 08.00 un sestdienā, svētdienā, svētku dienās st. 1 173.55 36.45 210.00
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar hidrodinamisko mašīnu km 1 1.50 0.32 1.82

5. Kanalizācijas cauruļvadu TV diagnostika

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas cauruļvadu TV diagnostika m 1 1.15 0.24 1.39
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana st 1 23.00 4.83 27.83
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar mobilo tehnisko darbnīcu km 1 0.50 0.11 0.61

 

6. Kanalizācijas tīklu remonts, būvniecība un citi darbi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Kanalizācijas pievadu remonts akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas pievienojuma vietas izbūve akts 1 saskaņā ar tāmi
Kanalizācijas rekonstrukcija akts 1 saskaņā ar tāmi

7. Ūdensapgādes tīklu remonts, būvniecība un citi darbi

Pakalpojums nosaukums  Mērvienība Daudzums Cena EUR PVN 21% Kopā
Maģistrālā ūdensvada atslēgums/pieslēgums gab. 1 40.00 8.40 48.40
Ūdensvada pievadu remonts akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada izbūve akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada rekonstrukcija akts saskaņā ar tāmi
Ūdensvada mezgla montāža akts saskaņā ar tāmi
Ūdens tvertnes uzpildīšana no hidranta gb 1 19.00 3.99 22.99
m3 1 1.78 0.37 2.15
8. Hidrantu pārbaude
Hidranta pārbaude Cēsu novadā ( citos novados hidrantu pārbaude notiek pēc iepriekšējas vienošanās) gab. 1 23.00 4.83 27.83
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar vieglo autotransportu km 1 0.50 0.11 0.61
 

9. Ūdensvada noplūžu meklēšana

Ūdensvada noplūžu meklēšana st 1 43.00 9.03 52.03
Mobilās tehniskās darbnīcas izmantošana st 1 23.00 4.83 27.83
Ārpus pilsētas robežas brauciens ar mobilo tehnisko darbnīcu km 1 0.50 0.11 0.61