Papildus informācija par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos.

Papildus informācija par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos.

Papildus informācija – atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos.

Norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”, Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos līdz 2020.gada 31.decembrim ir jāizveido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem obligāti jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma, aizpildot decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājuma formu  un iesniedzot to Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, Valmieras iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.384 decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

3.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

3.2. septiķus;

3.3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).

Par saistošo noteikumu prasību neizpildi Cēsu novada pašvaldība var pieprasīt administratīvo atbildību atbilstoši saistošo noteikumu Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”   32.punktam.

Veicamās darbības, lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu:

  • aizpildiet decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājuma formu (3.pielikums – 2020);
  • iesniedziet to Cēsu pilsētas SIA “Vinda” klientu apkalpošanas nodaļā, Valmieras ielā 10, Cēsīs, atsūtiet pa pastu vai ieskenētu atsūtiet uz e-pasta adresi: info@vinda.lv.