Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 ” Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”star Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir noslēgta vienošanās par decentralizētās kanalizācijas sitēmas reģistra izveidi. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 ” Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11.punktam un  Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”   28.punktam decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem tiks izsūtītas vēstules ar lūgumu aizpildīt īpašumā esošās decentralizētas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu Cēsu pilsētas SIA “Vinda” klientu apkalpošanas daļā vai elektroniski e-pastā- info@vinda.lv Apliecinājuma forma būs pievienota kā pielikums šai vēstulei un tā ir atrodama arī uzņēmuma mājas lapā sadaļā “Veidlapas”.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši MK noteikumiem nr.384 ”Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  4.6 punktam decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks nodrošina, ka šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē.

Par saistošo noteikumu prasību neizpildi Cēsu novada pašvaldība var pieprasīt administratīvo atbildību atbilstoši saistošo noteikumu Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”   32.punktam.

Pamatojoties uz vienošanos ar  Cēsu novada pašvaldību decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrs jāizveido līdz 2019.gada 31.decembrim.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma forma.3.pielikums