Par dūmu ģeneratora izmantošanu

Par dūmu ģeneratora izmantošanu

 

Dažviet pilsētā, kur darbojas Cēsu pilsētas SIA “Vinda” darbinieki, pie pacelta ielas kanalizācijas akas vāka ir novērojami dūmi, kas rada satraukumu apkārtējo māju iedzīvotāju vidū. Šādā veidā, izmantojot dūmu ģeneratoru, tiek noteiktas vietas, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek neatļauti novadīti lietus notekūdeņi. Uzņēmums vērš uzmanību, ka procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan apsekojamās teritorijās, tāpat sadūmojums var rasties arī telpās, taču dūmi ne cilvēku veselībai, ne videi nav kaitīgi.

Dūmu ģenerators tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu  lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Vietās, kur  lietus ūdens pa nelegāli ierīkotām novadīšanas sistēmām nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tas rada papildu slodzi kanalizācijas sūkņu stacijām un rada būtiskas problēmas to darbībā, jo tās nav projektētas šāda apjoma notekūdeņu pārsūknēšanai.

Apzinot visus ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuriem izveidots neatbilstošs pieslēgums, plānots novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par pilsētas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem.