Par dzeramā ūdens valsts auditmonitoringu Cēsu 5.PII, A.Kronvalda ielā 35

Par dzeramā ūdens valsts auditmonitoringu Cēsu 5.PII, A.Kronvalda ielā 35

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” informē,  ka Cēsu 5. pirmskolas izglītības iestādē A.Kronvalda ielā 35, Cēsīs ir veikts  dzeramā ūdens auditmonitorings un dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Atzinums par testēšanas pārskatu_Cēsis_SIA Vinda_08032022