Par kanalizācijas sistēmu sakārtošanu valsts mērogā un katrā pašvaldībā

Par kanalizācijas sistēmu sakārtošanu valsts mērogā un katrā pašvaldībā

 

Pievienošanās centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas lielākoties izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros,  decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana un sakārtošana ar mērķi novērst grunts piesārņojumu, pašvaldību līdzfinansējums pievienojumu izveidei centralizētajiem tīkliem- šie jautājumi ir aktuāli visās pašvaldībās un visiem ūdenssaimniecību uzņēmumiem Latvijā. Kā šīs problēmas tiek risinātas, par to varat izlasīt šodienas rakstā portālā www.lsm.lv.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/miljards-kanalizacija-kapec-ar-dasno-eiropas-naudu-latvijas-notekudenu-sistemam-nepietiek.a398820/?utm_source=push&utm_campaign=news&utm_medium=chrome