Par pievienošanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Par pievienošanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

 

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta (Nr.5.3.1.0/16/I/011).

 

Cēsu pilsētas SIA „Vinda“ 14.08.2018. ir noslēgusi būvdarbu līgumu par kanalizācijas tīklu izbūvi un pārbūvi Cēsu pilsētā un ir uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi. Kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta šādās ielās: Celtnieku, Ata Kronvalda, Caunas, Ziemeļu, Kaļķu, Lāču, Mazās Līgatnes, Rūpniecības, Ceriņu, Jurģu un Mazās Katrīnas ielās. Darbus veic Pilnsabiedrība „Apse – Juneka Montāža“, darbu izpildes termiņš ir 2019.gada janvāris.

Lai veiktu pievienošanos jaunizbūvētajiem tīkliem, aicinām augstākminēto ielu māju īpašniekus  ierasties Cēsu pilsētas SIA „Vinda“ Tehniskajā daļā, lai pieprasītu un saņemtu būvprojekta sadaļu – tehniskos noteikumus pievienojuma izveidei un tīklu novietojuma plānu. Tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapa atrodama mūsu mājas lapā internetā www.vinda.lv/klientiem/veidlapas.

Par kanalizācijas pievada izbūvi ielas tīklu būvdarbu veikšanas laikā var meklēt iespēju vienoties ar būvdarbu veicēju PS „Apse-Juneka Montāža“.