Par ūdensvada skalošanu Cēsu pilsētā un hidrantu maiņu

Par ūdensvada skalošanu Cēsu pilsētā un hidrantu maiņu

Lai nodrošinātu nemainīgi labu dzeramā ūdens kvalitāti, sākot ar šī gada 19.jūliju Cēsu pilsētas teritorijā tiks veikti plānoti centralizētā ūdensvada tīkla skalošanas un hidrantu nomaiņas darbi, kas turpināsies līdz vasaras beigām.

Šo darbu laikā ir iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās. Par ūdensvada skalošanas vietām informācija regulāri tiks ievietota Cēsu pilsētas SIA “Vinda” interneta vietnē www.vinda.lv.