Pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai karstā laikā.

Pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai karstā laikā.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” informē, ka pamatojoties uz ilgstoši karsto laiku, no trešdienas, 24.augusta līdz 1.septembrim dzeramā ūdens kvalitātes uzturēšanas nolūkā sagatavošanas procesā  ūdenim tiks pievienots hlors. Hlors tiks pievienots Veselības inspekcijas prasībām atbilstošā koncentrācijā.

Ūdenim var būt jūtama hlora smarža un garša, bet tas joprojām būs lietojams uzturā.

Norādām, ka Cēsu pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša  LR MK noteikumiem Nr. 235 ‘’Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība’’, tā tiek regulāri kontrolēta un ir nemainīgi atbilstoša prasībām.  Dzeramā ūdens monitoringa rezultāti ir atrodami Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vietnē www.vinda.lv, sadaļā Ūdens analīzes.