Paziņojums par tarifa projektu

Paziņojums par tarifa projektu

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, vienotais reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 2022. gada 8.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs  (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1.15 1.39 +20.9%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.85 0.97 +14.1%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022. gada 1.oktobrī. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Cēsu pilsētas SIA “Vinda” administrācijas telpās, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar Cēsu pilsētas SIA “Vinda” finanšu struktūrvienības vadītāju Dzintru Cimbuli tālr. 64107374, elektroniskā pasta adrese: dzintra.cimbule@vinda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, pasta adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, elektroniskā pasta adrese info@vinda.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.