Paziņojums par tarifu

Paziņojums par tarifu

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”, vienotais reģistrācijas numurs 49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajiem  tarifiem.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.10.2022 Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (euro bez PVN) Noteiktā tarifa palielinā

jums / samazinājums  (%)

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (euro bez PVN) Noteiktā tarifa palielinā

jums / samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi 1.78 1.23 -31% 1.31 -26%
Kanalizācijas pakalpojumi 1.17 0.91 -22% 0.94 -20%