Paziņojums Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu noslēgšanu.

Paziņojums Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu noslēgšanu.

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.02.2024. lēmumu Nr.49 “Par Cēsu novada Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu nodošanu Cēsu pilsētas SIA “VINDA (reģ. nr. 49503000754),  sākot ar 2024. gada 1. aprīli sabiedriskos ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novada Priekuļu ( Priekuļu un Dukuru ciemos), Veselavas (Bērzkroga), Mārsnēnu ( Mārsnēnu ciemā) un Liepas ( Liepas un Sarkaņu ciemos) pagastu administratīvajās teritorijās sniegs SIA “Vinda”.

Aicinām iedzīvotājus- privātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu mājās- pilnvaroto personu vai biedrību vai apsaimniekotāju,  kā arī juridiskās personas sazināties ar SIA “Vinda” klientu daļu par līguma slēgšanu e-pastā: klientiem@vinda.lv, pa tālruni 64122957 vai 29268096.

Līguma noslēgšanai nepieciešams –zemesgrāmata, pilnvarojums( ja tāds ir), personas apliecinošs dokuments un, ja ir, dokumentācija par ūdensvada/kanalizācijas tīklu pievadu izbūvi.

Būs iespēja līgumus slēgt klātienē, par līgumu slēgšanas laiku un vietu tiks paziņots.