Pieredzē Liepājā

Pieredzē Liepājā

Ceturtdien četri uzņēmuma darbinieki apmeklēja kolēģu, SIA “Liepājas ūdens” rīkotu semināru par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” īstenošanu. Ieinteresēto bija daudz, bija sabraukuši ūdenssaimniecības uzņēmumu pārstāvji no visas Latvijas, jo arī citos uzņēmumos tiek domāts par atjaunojamajiem energoresursiem un liepājniekiem ir sekotāji. Saules elektrostacijā, kas atrodas jūras tuvumā,  ir uzstādīti 236 mono kristāliskie saules paneļi, kuru saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu notekūdens attīrīšanas iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.

Projekta, kas tika  līdzfinansēts no ES Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finanšu līdzekļiem, mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana. Ieviešot šādu projektu uzņēmums ir nodemonstrējis, ka arī notekūdens attīrīšanas iekārtās var tikt īstenoti projekti ar jaunākajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.