Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās”

Projekta numurs: 2001/LV/16/P/PE/007-7
Realizācija: 06.07.2005.-31.12.2010
Kopējās izmaksas: 4 747 551,16
Finansējums:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds – 1 628 160,89 EUR,
Valsts budžets – 148 367,10 EUR,
Pašvaldības līdzekļi – 256 590,00 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda”- 824 426,84 EUR

Ieguvumi:

Projekta ietvaros realizēts 1 iekārtu piegādes līgums un 2 būvdarbu līgumi:

  1. iegādātas noplūžu meklēšanas iekārtas;
  2. veikta NAI rekonstrukcija, nodrošinot slāpekļa un fosfora attīrīšanu;
  3. izbūvēta 2.pacēluma ūdens sūknētava;
  4. veikta Priekuļu pagasta kanalizācijas pievienošana Cēsu pilsētas kanalizācijas tīkliem;
  5. izbūvēti jauni ūdensvada tīkli (1 km)un rekonstruēti 2,1 km ūdensvada tīkli un izbūvēti 1,9 km jauni kanalizācijas tīkli un rekonstruēti 1,4 km.