Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta

Projekta numurs: 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/002
Realizācija: 22.10.2008. – 18.10.2013.
Kopējās izmaksas: 9 982 301 EUR
Finansējums:

Eiropas savienība Kohēzijas fonds- 6 055 156 EUR,
Valsts budžets – 1 003 368 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” – 65 188.90 EUR

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti 3 iekārtu piegādes līgumi un 11 būvdarbu līgumi:

  1. iegādātas jaunas tīklu apkalpošanas iekārtas: hidrodinamiskā mašīna tīklu skalojamā mašīna, kravas pašizgāzējs, mazgabarīta ekskavators;
  2. izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – 12,9  km, rekonstruēti – 4,6 km,
  3. izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli- 18,1 km, rekonstruēti – 12,3 km, izbūvēts spiedvads – 0,9 km, veikta spiedvada rekonstrukcija – 4,22 km;
  4. izbūvētas 4 jaunas KSS un rekonstruēta 1 KSS;
  5. aiztamponēti 2 urbumi Cīrulīšos;
  6. optimizēta Krasta KSS darbība;
  7. izbūvēti 15 ūdensskaitītāji;
  8. optimizēta ŪSI (sūkņi, apkures sistēma).