Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta

Projekta numurs: 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/002
Realizācija: 03.06.2015. – 15.12.2015.
Kopējās izmaksas: 711 780,00 EUR
Finansējums:

Eiropas savienība Kohēzijas fonds 543 646,33 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 168 133,67 EUR.

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti 2 būvdarbu līgumi:

  1. ierīkota jauna pazemes ūdeņu atradne Gaujaslīčos, Gaujaslīču ielā 21, izbūvējot 4 jaunus ūdens ieguves urbumus,
  2. kanalizācijas kolektora pārbūve ( 0, 76 km) Piebalgas ielā ar “beztranšejas” metodi.