Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārta

Projekta numurs: Cēsu ūdens un notekūdeņu projekts
Realizācija: 1996. -2000.
Kopējās izmaksas: 3 864 092,98 EUR (2 715 700 Ls)
Finansējums:

Eiropas Savienības finansējums PHARE programmas ietvaros – 853 723,09,
Valsts budžets – 498 005,13 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda”- 511 698,85 EUR ,
Cēsu pilsēta – 256 116,93 EUR,
NEFCO aizdevums – 967 552,83 EUR,
Norvēģijas valdība – 587 076,91 EUR,
Somijas valdība – 33 437,49 EUR,
NEFCO dāvinājums- 156 481,75 EUR.

Ieguvumi:
  1. pabeigta NAI būvniecība;
  2. veikta Krasta ielas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un aprīkošana un spiedvada izbūve (4,2 km);
  3. izbūvētas Cēsu pilsētas atdzelžošanas iekārtas;
  4. izbūvētas jaunas artēziskās akas.